Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa

Innostu ja opi aiheesta

Tällä hetkellä Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa moduuli on vielä keskeneräinen ja se tulee täydentymään.

Osana Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa järjestetyn oppimis- ja valmennusprosessin LAPE-akatemian sivuilta löydät eri maakunnissa järjestettyjen valmennusten materiaalia, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista. LAPE-akatemiassa vahvistetaan verkostoja ja kokonaisuuden hallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

LAPE-akatemiassa vaikutetaan maakunnallisten alueiden lapsi- ja perhepalveluiden rakenteisiin ja toimintamalleihin ja luodaan samalla yhteistä tahtotilaa sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden toimijoiden välille.

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä lapsi- ja perhepalveluissa, 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta.  Lisäksi opiskelija oppii tulkitsemaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä sekä tunnistamaan taloudellisen ohjauksen rooli palvelujärjestelmässä. Opintojaksolla luodaan katsaus sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalojen yhdyspintoihin ja toimintamalleihin kuten perhekeskuksiin. Opintojaksolla lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet saavat valmiuksia jäsentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan johtamisen peruskäsitteet ja johtamisteoreettisia suuntauksia sekä hyödyntämään niitä johtamisen analysoinnissa. Opiskelija oppii tunnistamaan moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa sekä oppii soveltamaan niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Opiskelija oppii soveltamaan johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.