Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa

Tutustu täydentyvän osaamismoduulin sisältöihin.

Innostu ja opi aiheesta

Video: Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa

Pelaa osaamispeliä!

 

Voit hyödyntää peliä ja animaatiota monitoimijaisen osaamisen kehittämisessä

  • Edistämään itsenäistä pohdintaa
  • Motivoimaan oman ammattitaidon kehittämistä
  • Ajattelun ja ideoinnin herättelijänä sekä keskustelun pohjaksi työpaikkakokouksessa tai kehittämispäivässä

SISÄLTÖ:  Tytti Hyytiä ja Heidi Parviainen (tohtorikoulutettavat, kansanterveystiede, Turun yliopisto), Jaanet Salminen ja Miia Tuominen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (LAPE), 5 op

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (LAPE), 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta.  Lisäksi opiskelija oppii tulkitsemaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä sekä tunnistamaan taloudellisen ohjauksen rooli palvelujärjestelmässä. Opintojaksolla luodaan katsaus sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalojen yhdyspintoihin ja toimintamalleihin kuten perhekeskuksiin. Opintojaksolla lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet saavat valmiuksia jäsentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan johtamisen peruskäsitteet ja johtamisteoreettisia suuntauksia sekä hyödyntämään niitä johtamisen analysoinnissa. Opiskelija oppii tunnistamaan moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa sekä oppii soveltamaan niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Opiskelija oppii soveltamaan johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.