Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa

Innostu ja opi aiheesta

Tällä hetkellä Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa moduuli on vielä keskeneräinen ja se tulee täydentymään.

Osana Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa järjestetyn oppimis- ja valmennusprosessin LAPE-akatemian sivuilta löydät eri maakunnissa järjestettyjen valmennusten materiaalia, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista. LAPE-akatemiassa vahvistetaan verkostoja ja kokonaisuuden hallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

LAPE-akatemiassa vaikutetaan maakunnallisten alueiden lapsi- ja perhepalveluiden rakenteisiin ja toimintamalleihin ja luodaan samalla yhteistä tahtotilaa sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden toimijoiden välille.

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/maakunta ja valtion tasolla. Opiskelija tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä sekä tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan johtamisen peruskäsitteet ja johtamisteoreettisia suuntauksia sekä hyödyntämään niitä johtamisen analysoinnissa. Opiskelija oppii tunnistamaan moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa sekä oppii soveltamaan niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Opiskelija oppii soveltamaan johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa. #strateginen johtaminen #tiimien johtaminen #asiakkuusprosessien johtaminen #muutoksen johtaminen