Monitoimijainen lastensuojelu

Osaamismoduuli täydentyy syksyllä 2020

Innostu ja opi aiheesta

Opiskele opintojakso

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää lastensuojelun tilanteen kentällä, menettelytavat ja niitä ohjaavan lainsäädännön, lastensuojelun tarpeen syntymissyyt sekä eri näkökulmia lasten ja nuorten auttamiseen.

Sosiaalipediatria, 3 op

Osaamistavoitteet: Tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa. Taito tunnistaa lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi. Taito ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta sekä vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö. Taito tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.

Jatka opiskelua

  • Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillisteuille psykologeille (PsM tai vastaava). jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristössä tai palveluissa. Katso lisätietoa koulutuksesta.
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus tuottaa erityisosaamista sekä vaativiin lastensuojelun sosiaalityön tehtäviin että muihin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, joissa työskennellään vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden ja eri-ikäisten lasten kanssa. Katso lisätietoa koulutuksesta.