Osaamispuu–verkosto: monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi

Osaamispuu-verkosto kokoaa yhteen sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat korkeakoulut ja työelämätoimijat. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa opetus- ja kasvatusalan ja sote-alan yhteistyötä ja näin tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Lapsistrategia ja sote-uudistus korostavat kokonaisvaltaista työotetta ja varhaista tukea, jotta kasvavia terveys- ja hyvinvointieroja voidaan kaventaa ja lasten hyvinvointia lisätä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii lasten kanssa toimivilta ja heidän kouluttajiltaan entistä vahvempaa yhteistyötä ja uudenlaista ammattienvälistä osaamista. Sote-alan koulutus ja tutkimus toteutuvat harvoin sellaisessa yhteistyössä, joka huomioi lisäksi kasvatus- ja opetusalan. Tämä vaikeuttaa yhteisen osaamisen kehittymistä ja palvelujen lapsilähtöistä uudistamista.

Verkoston tavoitteet

Osaamispuu-verkoston päätavoitteena on vahvistaa sote-, kasvatus- ja opetusalojen kouluttajien, opiskelijoiden, lasten parissa työskentelevien ja palvelujen kehittäjien yhteistä osaamista ja parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia sekä laajemmin tukemaan jatkuvan oppimisen ohjelmaa ja sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalvelujen uudistumista.

Liity mukaan Osaamispuu-verkostoon!

Ota yhteyttä

miia.laasanen@utu.fi
jaanet.salminen@utu.fi
anne.surakka@uef.fi

Keskustele ja seuraa sosiaalisessa mediassa:

#osaamispuu

Twitteriin.Facebookiin.LinkedIniin.Instagramiin.