Laatu ja vaikuttavuus

Tässä moduulissa perehdyt lapsi- ja perhepalveluiden laatu- ja vaikuttavuus -kysymyksiin.

Opiskele opintojakso

MOOC: Vaikuttavuus

Vaikuttavuuden MOOC-opintojakso tarjoaa perusteet vaikuttavuustematiikkaan ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, määritelmiin ja kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin. MOOC-opintojaksolla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi opintojaksolla esitellään eri tieteenalojen vaikuttavuustemaattisia lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Opintojaksolla käsitellään myös, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän ja opintopisteet (3 op), sinun tulee ilmoittautua Avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon, ja maksaa opintomaksu (12 €/opintopiste). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen opintosuoritus kirjataan opintotietojärjestelmään. Sen jälkeen voit pyytää Avoimesta yliopistosta virallisen opintosuoritusotteen. Katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Avoin yo: Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, verkko-opinnot, lv. 2020-2021, 25 op

Perusopinnot suoritettuasi osaat:

  • selittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet, toimijat, rakenteet, sääntelyn ja kulttuurin
  • selittää ja arvioida kokonaisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen
  • toteuttaa ja soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita
  • kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jossa perehdytään laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluihin eri organisaatioissa ja organisaatiotasoilla. Opinnoissa perehdytään asiakas- ja potilasturvallisuuden käsitteistöön, osa-alueisiin ja toimijoihin, sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluvien opintojen avulla opit selittämään ja arvioimaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen, toteuttamaan ja soveltamaan asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita moniammatillisesti, sekä kehittämään asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti. Opintojaksoilla kuullaan useiden asiakas- ja potilasturvallisuuden kärkiosaajien asiantuntijaluentoja sekä työskennellään moniammatillisesti käytännöllisten esimerkkien parissa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa viiden laitoksen monitieteisenä yhteistyönä vastaamaan käytännön työstä nousseeseen tarpeeseen kehittää systemaattisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamista moniammatillisissa toimintaympäristöissä.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25op, sisältää seuraavat opintojaksot:

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelija voi valita vuoden tai puolentoista vuoden toteutuksen: kaksi opintojaksoa ensimmäisenä syksynä, sekä vaihtoehtoisesti kaksi opintojaksoa keväällä jolloin yksi jakso suoritetaan seuraavana syksynä, tai kolme opintojaksoa keväällä. Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi em. järjestyksessä.

Opinnot soveltuvat erinomaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, hammaslääketieteen ja hammashoidon ammattilaisille, farmaseuteille ja proviisoreille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille, sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatillisen osaamisen täydentämiseen tai osaksi tutkintoa muun muassa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille.