Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa

Tutustu täydentyvän osaamismoduulin sisältöihin.

Innostu ja opi aiheesta

Video: Johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa

Animaatiossa käytetyt lähteet

SISÄLTÖ:  Tytti Hyytiä ja Heidi Parviainen (tohtorikoulutettavat, kansanterveystiede, Turun yliopisto), Jaanet Salminen ja Miia Tuominen (Turun yliopiston Sote-akatemia), Kalle Alho (puhuja videolla)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Pelaa osaamispeliä!

 

Voit hyödyntää peliä ja animaatiota monitoimijaisen osaamisen kehittämisessä

  • Edistämään itsenäistä pohdintaa
  • Motivoimaan oman ammattitaidon kehittämistä
  • Ajattelun ja ideoinnin herättelijänä sekä keskustelun pohjaksi työpaikkakokouksessa tai kehittämispäivässä

SISÄLTÖ:  Tytti Hyytiä ja Heidi Parviainen (tohtorikoulutettavat, kansanterveystiede, Turun yliopisto), Jaanet Salminen ja Miia Tuominen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, 3 op

MOOC: Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, 3 op

Opintojaksolla lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet saavat valmiuksia jäsentää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän pääpiirteitä, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa. Opiskelija tunnistaa keskeisen sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön sekä taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelu1järjestelmän kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasoilla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa yhteistä tietopohjaa ja ymmärrystä eri ammattilaisten toimintaympäristöön liittyvistä asioista.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 2 op

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 2 op 

Opintojakso syventää Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, 3 op opintojaksolla saatua osaamista (edellytetään ennen tämän opintojakson suorittamista). Opintojaksolla luodaan katsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen ja uudistamissuuntiin, taloudelliseen organisointiin, ohjaukseen sekä toimeenpanoon sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan johtamisen peruskäsitteet ja johtamisteoreettisia suuntauksia sekä hyödyntämään niitä johtamisen analysoinnissa. Opiskelija oppii tunnistamaan moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa sekä oppii soveltamaan niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Opiskelija oppii soveltamaan johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.