Laatu ja vaikuttavuus

Innostu ja opi aiheesta

Katso video ja perehdy aiheeseen

Mitä vaikuttavuustieto on ja missä tilanteissa sitä tarvitaan? Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa, joten mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä.

 • Pohdi mitä monitieteellinen vaikuttavuusperusteinen lähestymistapa tarkoittaa lapsi- ja perhepalveluiden kontekstissa?
 • Pohdi miten lapsi- ja perhepalveluiden vaikuttavuutta tulisi arvioida ja seurata sekä mitkä ovat tiedon mahdolliset kriittiset näkökulmat?
 • Pohdi miten lapsi- ja perhepalveluihin liittyvää päätöksentekoa tulisi kehittää hyödyntäen vaikuttavuustietoa ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia?

Lisätietoa vaikuttavauudesta löydät myös Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden talosta.

Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Vaikuttavuus, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma 3 op

Vaikuttavuus, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma 3 op

Vaikuttavuuden verkkokurssi tarjoaa perusteet vaikuttavuustematiikkaan ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, määritelmiin ja kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin. Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa, joten mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä

Verkkokurssilla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi esitellään eri tieteenalojen vaikuttavuustemaattisia lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Kurssilla esitellään myös, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

MOOC-kurssien sisältöjä voit opiskella eri tavoin:

Voit selata materiaalia tai opiskella omatoimisesti:

 • Kirjautumalla DigiCampus-ympäristöön vierailijana voi opiskella kurssin materiaaleja, mutta ei voi tehdä tehtäviä. Tästä ei jää suoritusjälkeä kurssialueelle.
 • Kirjautumalla DigiCampus-ympäristöön Google-tunnuksilla, korkeakoulusi Haka-tunnuksilla tai Suomi.fi-kirjautumisella voit jatkaa siitä mihin jäit edellisellä kirjautumisella, ilman ilmoittautumista opintojakson opiskelijaksi yliopiston kautta.
 • Tutustu kurssiin DigiCampus-ympäristössä.

Mikäli haluat suorittaa opintopisteytettyinä opintoina ja saada todistuksen:

 • Avoimen yliopiston opiskelijana saat opintosuorituksen ja opintopisteytetyn todistuksen
  • Ilmoittaudu koulutushaun kautta Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi haluamallesi opintojaksolle. Saat jatko-ohjeet ja opintojen aloitusohjeet sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen.

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, 25 op

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, 25 op

Perusopinnot suoritettuasi osaat:

 • selittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet, toimijat, rakenteet, sääntelyn ja kulttuurin
 • selittää ja arvioida kokonaisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen
 • toteuttaa ja soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita
 • kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintojen 25 op opintojaksot: