Laatu ja vaikuttavuus

Innostu ja opi aiheesta

Katso video ja perehdy aiheeseen

Mitä vaikuttavuustieto on ja missä tilanteissa sitä tarvitaan? Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa, joten mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä.

  • Pohdi mitä monitieteellinen vaikuttavuusperusteinen lähestymistapa tarkoittaa lapsi- ja perhepalveluiden kontekstissa?
  • Pohdi miten lapsi- ja perhepalveluiden vaikuttavuutta tulisi arvioida ja seurata sekä mitkä ovat tiedon mahdolliset kriittiset näkökulmat?
  • Pohdi miten lapsi- ja perhepalveluihin liittyvää päätöksentekoa tulisi kehittää hyödyntäen vaikuttavuustietoa ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia?

Lisätietoa vaikuttavauudesta löydät myös Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden talosta.

Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Vaikuttavuus, 3 op

Vaikuttavuuden MOOC-opintojakso tarjoaa perusteet vaikuttavuustematiikkaan ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, määritelmiin ja kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin. MOOC-opintojaksolla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi opintojaksolla esitellään eri tieteenalojen vaikuttavuustemaattisia lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Opintojaksolla käsitellään myös sitä, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän ja opintopisteet (3 op), sinun tulee ilmoittautua Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa opintomaksu (12 €/opintopiste). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen opintosuoritus kirjataan opintotietojärjestelmään. Sen jälkeen voit pyytää avoimesta yliopistosta virallisen opintosuoritusotteen. Katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, 25 op

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, 25 op

Perusopinnot suoritettuasi osaat:

  • selittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet, toimijat, rakenteet, sääntelyn ja kulttuurin
  • selittää ja arvioida kokonaisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen
  • toteuttaa ja soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita
  • kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25op, sisältää seuraavat opintojaksot: