Kehitä osaamistasi

Tältä sivulta löydät Osaamispuun osaamismoduuleiksi kootun materiaalin ja koulutustarjonnan. Voit valita vapaasti opiskeltavaksesi itseäsi eniten kiinnostavan moduulin tai sen osan. Moduulien osioita ei tarvitse opiskella järjestyksessä, mutta se helpottaa ja tukee aihepiirin kokonaisuuden hahmottamista. Suurin osa materiaaleista ja koulutuksista on opiskeltavissa maksutta.

Moduulit sisältävät kolme osiota. Osioon Innostu ja opi aiheesta on koottu itseopiskelumateriaalia itsenäisesti (yksin tai ryhmässä) tutustuttavaksi ja pohdittavaksi. Kehitä osaamista avoimesti verkossa -osio sisältää avoimesti opiskeltavia verkko-opintojaksoja (MOOC) ja materiaaleja. Osioon Suorita avoimen yliopiston opintoja on koostettu moduulin aihepiirin liittyviä avointen yliopistojen opintojaksoja.

Kaikki Osaamispuun MOOC-verkko-opintojaksot löytyvät osaamismoduulien lisäksi myös kootusti: MOOC-verkko-opintojaksot Osaamispuussa.