Osaamispuun kehittyminen LASTU-hankkeessa

LASTU – monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi -hanke päättyi kesällä 2023. Hankkeessa vahvistettiin soteko-alojen korkeakoulutuksen työelämärelevanssia. Tuotettavien koulutussisältöjen avulla parannettiin opiskelijoiden valmiuksia työskennellä uudistuvissa palveluissa lapsi- ja perhelähtöisesti. Avoimilla ja helposti saavutettavilla koulutussisällöillä lisättiin myös ammattilaisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä vastattiin tulevaisuuden lapsi- ja perhepalveluissa (mm. perhekeskus, erityistason palvelut; OT-keskus) tarvittaviin kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien yhteisiin osaamistarpeisiin.

Hankkeessa rakennettu verkosto toimii pilottina pysyvämmälle korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden yhteistyöverkostolle. Tämä takaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssin jatkossakin. Monialaisessa tutkimusyhteistyössä toteutetut avoimet symposiumit ja opinnäytetyöpankki ovat esimerkkejä käytänteistä, joita voidaan hyödyntää verkostoissa hankkeen päättymisen jälkeenkin. Samalla varmistetaan, että korkeakouluissa tehtävä tutkimus vastaa kentän tietotarpeisiin ja tutkimustietoa saadaan hyödynnettyä työelämässä. Hankkeessa myös arvioitiin monialaisen verkostoyhteistyön käytänteitä ja annettiin toimintasuosituksia vastaavien monialaisten verkostojen hyödynnettäviksi.

Tehtäväkokonaisuudet

Hankkeen tehtäväkokonaisuudet: 1) Lastu-verkoston rakentaminen, 2) Koulutuksen kehittäminen - monialainen osaaminen lapsi- ja perhepalveluissa, 3) Tutkimusyhteistyö, 4) LASTU-verkoston vakiinnuttaminen ja tulosten levittäminen

Hanke koostui neljästä tehtäväkokonaisuudesta:

Verkoston rakentaminen

Hankkeessa rakennettu verkosto on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluttajille, sote-uudistushankkeiden toimijoille, valtion, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien lasten palveluja toteuttaville ja kehittäville asiantuntijoille. Hankkeen tuloksista hyötyvät kohderyhmän lisäksi kaikki lasten kanssa työskentelevät sekä sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluopiskelijat ja eri tahoilla toimivat vapaaehtoiset.

Monialaisen osaamisen kehittäminen

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin uusia avoimia koulutussisältöjä lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Materiaalit on koottu tämän sivun loppuun.

Tutkimusyhteistyö

Hankkeessa toimi tutkimukseen keskittyvä teemaryhmä, joka työskenteli tiiviissä yhteistyössä monialaisen osaamisen kehittämisen teemaryhmän kanssa. Hankkeen julkaisut on koottu tämän sivun loppuun.

Verkoston vakiinnuttaminen ja tulosten levittäminen

Verkosto jatkaa edelleen toimintaansa Osaamispuu-verkostona.

Menneet tapahtumat

 • 26.4.2023 Symposium Kuopiossa / etänä
 • 28.11. klo 9-10 Tutkimusyhteistyö-teemaryhmän pikkujoulusprintin aloitustilaisuus
 • 28.11. klo 15-16 Monialaisen osaamisen kehittäminen -teemaryhmän pikkujoulusprintin aloitustilaisuus
 • 26.9. klo 9-10 ja 15-16 Syyssprintin kick-offit
 • 6.6. klo 13.30–16 MOOC: Osaaminen perhekeskuksissa fasilitoitu työpaja
 • 19.5. klo 9–10.30 Perhekeskuskehittämisen tapaaminen Varsinais-Suomi
 • 18.5. klo 14–16 Perhekeskuskehittämisen tapaaminen Pohjois-Savo
 • 9.5. klo 9–10 ja klo 15–16 Kevätkirmaussprintin kick-offit
 • 26.4. Symposium
 • 14.2. klo 15–16 Monialaisen osaamisen kehittäminen -teemaryhmän talvisprintin kick-off
 • 14.2. klo 9–10 Tutkimusyhteistyö-teemaryhmän talvisprintin kick-off
 • 13.1.2022 klo 14.00–14.30 Osaamispuun esittelytilaisuus
 • 22.11. klo 9–10 Tutkimusyhteistyö-teemaryhmän aloitustapaaminen
 • 22.11. klo 15–16 Monialaisen osaamisen kehittäminen -teemaryhmän aloitustapaaminen
 • 6.10. klo 12–12.30 DigiCampus-klinikka
 • 23.9. klo 9–11 LASTU-hankkeen käynnistys / kick off -tilaisuus
 • 14.4.2021 LASTU-hankkeen ideointiwebinaari.

Loppuraportti

LASTU-viestit

Rahoitus ja toteuttajat

Hankkeelle saatiin erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2021–2023.

Hankkeen toteuttivat Turun yliopiston Sote-akatemia ja Itä-Suomen yliopisto.

Turun yliopiston verkkosivuille.Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille.