LASTU-hankkeessa syntyy aktiivinen yhteistyöverkosto

LASTU-hanke sai virallisen starttinsa aloituswebinaarilla 23.9. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki Lastuviesti-uutiskirjeen tilanneet ja sitä kautta hankkeen sähköpostilistalle liittyneet henkilöt. Mukana oli kaikkiaan 54 osallistujaa yliopistoista, ammattikorkeakouluista, työelämästä, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista ja järjestöistä.

Aloitustilaisuudessa käytiin läpi erilaisia tapoja osallistua LASTU-hankkeeseen ja esiteltiin keskustelu- ja yhteistyöalustaksi valittu DigiCampus-verkkoympäristö. Osallistujat saivat ideoida jo valittujen osaamisen kehittämisen ja tutkimusyhteistyön teemojen lisäksi muita tärkeitä aihealueita, joiden kehittämiseen LASTUssa voitaisiin jatkossa panostaa.

Hankkeen osallistujat voivat itse määritellä oman osallistumisasteensa ajankäyttömahdollisuuksiensa ja oman kiinnostuksen mukaan. Verkostotyöhön on mahdollista osallistua useilla eri tavoilla, tiedonvälittäjän roolista teemaryhmien koordinaattoriin.

– Kaikenlainen osallisuus on merkityksellistä, ja siksi kynnys osallistua pyritään pitämään mahdollisimman matalana. Oli hienoa huomata, että innostusta ja mielenkiintoa löytyy hyvin monenlaisiin tapoihin tulla mukaan, kertoo hankkeen koordinaattori Miia Tuominen Turun yliopistosta.

Tilaisuuden fasilitoijana toimi suunnittelija ja digisparraaja Sanna Soppela Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksesta.

Hankkeen etenemisestä ja tapahtumista tiedotetaan Lastuviesti-uutiskirjeessä. Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä tämän uutisen lopussa olevalla lomakkeella. Uutiskirjeen tilaaminen ei velvoita osallistumaan hankkeen toimintaan.

LASTU-hanke mahdollistaa monimuotoisen osallistumisen. Kuvassa avaustilaisuuteen osallistuneiden ajatuksia omista kiinnostuksen kohteista. (Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suurempana uuteen selainikkunaan)

 

Tutustu LASTUn DigiCampus-ympäristöön (linkki avautuu uudessa selainikkunassa)

Lue lisää LASTUsta

Tilaa Lastuviesti-uutiskirje (tilauslomake avautuu uudessa selainikkunassa)