Lapsi istuu yksin luokassa.

Vaativa erityinen tuki ja moniammatillinen yhteistyö – VIP-verkostolta uutta sisältöä Osaamispuuhun

Lasten ja perheiden erityiset tuen tarpeet -moduuli on täydentynyt vaativaa erityistä tukea käsittelevillä sisällöillä. Interaktiivisella videolla Merja Koivisto ja Suvi Sankinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista esittelevät VIP-kehittämistoiminnan tuloksia ja perehdyttävät vaativan erityisen tuen käsitteeseen, palveluihin ja toimijoihin. Videossa esitellään myös välineitä moniammatilliseen verkostotyöhön ja tarjotaan tietoa käytöshäiriöistä, kouluakäymättömyydestä, sijoitettujen lasten koulunkäynnistä sekä toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta.

VIP-verkoston tavoitteena on tukea monialaisen yhteistyön kehittämistä sekä toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa.

Videon ovat tuottaneet VIP-verkosto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja sen on rahoittanut Opetushallitus.

Tutustu materiaaliin tästä.