lapset ja aikuinen leikkimässä palikoilla

Uutta Osaamispuussa: Lastensuojelun käytäntösuositukset sekä toiminnallisia työvälineitä lastensuojelun ammattilaisille

Osaamispuun Monitoimijainen lastensuojelu -moduuliin on tuotu uusia materiaaleja lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien ammattilaisten tueksi. Uudet materiaalit perehdyttävät lastensuojelun tutkijoiden käytäntösuosituksiin sekä Elämänjanaan ja Mentorointimalliin toiminnallisina työvälineinä.

Lastensuojelun käytäntösuositukset on koottu Turun yliopiston Lastensuojelun työelämäprofessuurin aikana vahvistamaan lastensuojelun tutkimuksen ja käytännön välisiä yhteyksiä. Käytäntösuositukset ovat tutkijoiden itsensä esittämiä, ja pohjautuvat 2000-luvulla tehtyihin tutkimuksiin. Suositukset on koottu eri teemojen alle, joista jokainen lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevä voi löytää yhdyspintoja omaan työhönsä.

Tutustu materiaaliin: Lastensuojelun käytäntösuositukset

Moduuliin on lisätty myös kaksi toiminnallista työvälinettä käytännön työn tueksi. Elämänjana on toiminnallinen työväline, jonka avulla jäsennetään asiakkaan elämäntapahtumia. Se on kehitetty keskustelun tueksi ja edistämään asiakkaan osallisuutta työskentelyssä. Mentorointimalli taas tarjoaa kehyksen kokemusten ja osaamisen välittämiseen kokeneilta työntekijöiltä uusille. Sekä Elämänjana että Mentorointimalli on alun perin kehitetty vastaamaan sosiaalityön tarpeisiin, mutta molempia voi soveltaa myös muilla aloilla.

Tutustu Elämänjanaan ja Mentorointimalliin toiminnallisina työvälineinä