Uusia sisältöjä: Synnyttäjien kokemuksia ja voimavaralähtöiset menetelmät vanhemmuuden tukena

Lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä, vanhempien voimavarojen vahvistamisessa ja siinä, miten asiakkaat vanhemmuutta kokevat. Osaamispuun uudet sisällöt tuovat näkökulmia ammattilaisten työhön mm. asiakasosallisuudesta ja voimavaraistumisen tukemisesta.

Uudet sisällöt löytyvät Perheet ja vanhemmuuden tuki -moduulista. Ensimmäinen materiaali käsittelee synnyttäjien kokemuksia, valtaa ja itsemääräämisoikeutta. Onko synnytys synnyttävän perheen merkitsevä elämäntapahtuma vai sairaalan tai ammattilaiskäytäntöjen hallinnassa oleva prosessi? Minkälaista kamppailua tässä käydään? Miten synnyttäjän itsemääräämisoikeus toteutuu? Podcast-jaksossa aiheesta keskusteluvat kätilö ja TtM-opiskelija Minna Richards ja sosiaalisen hyvinvoinnin dosentti Kaisa Kuurne. Reflektointikysymyksissä pohditaan mm. asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja vallankäyttöä omassa työympäristössä.

Tutustu materiaaliin: Yhteiskunnallisia näkökulmia perhepalveluiden kehittämiseen – synnyttäjien kokemuksia

Toiseen uuteen osioon on kerätty materiaalipaketti, jossa tutustutaan voimavaraistumiseen ja mentalisaatioon sekä esitellään voimavaralähtöisiä menetelmiä vanhemmuuden tukena. Jokaisessa perheessä on sekä voimavaroja antavia tekijöitä että kuormittavia tekijöitä – voimavaralähtöisillä menetelmillä pyritään lisäämään vanhempien tietoisuutta omista voimavaroistaan sekä vahvistamaan niitä.

Tutustu materiaaliin: Voimavaralähtöiset menetelmät vanhemmuuden tukena

Materiaalit on toteuttanut ja koonnut Osaamispuulle TtM-opiskelija Minna Richards osana terveysalan opettajan pedagogisia opintojaan.