paperista leikatut tikku-ukot pitävät toisiaan kädestä

Uusi työkalu asiakaslähtöisyyden varmistamiseen moniammatillisessa yhteistyössä

Moniammatillisen yhteistyön merkitys, odotukset ja velvoitteet ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina lapsi- ja perhepalveluissa. Soteko-alojen välisellä moniammatillisella yhteistyöllä voidaan turvata lasten, nuorten ja perheiden laadukas avunsaanti.

Osaamispuun Monitoimijainen yhteistyöosaaminen -moduuli on täydentynyt tarkistuslistalla, jonka avulla voi tarkastella asiakaslähtöisyyden toteutumista monialaisessa yhteistyössä. Asiakas -käsitteellä viitataan työskentelyn lapseen ja nuoreen tai hänen perheeseensä tai muihin lähihenkilöihin, mutta tarkistuslistaa voidaan soveltaa myös muun kohderyhmän (esim. toiset ammattilaiset) näkökulmaan.

Tarkistuslistan avulla voitte esimerkiksi tarkastella kommunikaation, kumppanuuden sekä valinnanmahdollisuuden toteutumista työskentelyssänne. Tutustu materiaaliin Monitoimijainen yhteistyöosaaminen -moduulissa!