Grafiikka: kolme nuorta vierekkäin.

Nuoret hoivaajat -MOOC-kokonaisuus nyt Osaamispuussa

Kolmen verkko-opintojakson muodostamalla Nuoret hoivaajat -kokonaisuudella perehdytään nuoret hoivaajat (young carers) -ilmiön perusteisiin. MOOC-opintojaksoilla tutustutaan ilmiön käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, hoivan käsitteeseen ja hoivaan kokemuksena sekä nuorten hoivaajien yhteiskunnalliseen asemaan ja tuen tarpeeseen. Kokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n, Joensuun seudun omaishoitajat ry:n ja Sote-akatemian kanssa.

Ensimmäisen opintojakson aiheena on perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena. Tarkoituksena on auttaa nuorten hoivaajien tukemisessa ja lisätä terveysalan ammattilaisten ymmärrystä läheisen vakavan sairauden, vamman tai liiallisen päihteiden käytön vaikutuksista lapsen tai nuoren elämässä. Opintojaksolla opitaan myös tunnistamaan nuorten hoivaajien erityisen tuen tarpeet ja kuullaan nuorten omakohtaisia kokemuksia hoivatyöstä.

Sarjan toinen opintojakso keskittyy nuorten hoivaajien asemaan yhteiskunnassa sekä palveluissa toimivan ammattilaisen rooliin ja vastuuseen. Opintojaksolla opitaan nuorten hoivaajien asemasta yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sekä nuorten hoivaajien palveluihin liittyvistä tarpeista ja haasteista.

Kokonaisuuden kolmas ja viimeinen osa keskittyy nuorten hoivaajien tuen tarpeisiin ja merkitykseen. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan, kohtaamaan ja tukemaan nuoria hoivaajia ja saadaan käytännön työkaluja heidän kanssaan työskentelyyn. Kolmas opintojakso avautui 14.3.

Kokonaisuus löytyy Lasten ja perheiden erityiset tuen tarpeet -osaamismoduulista.

Kuva: Heta Koivusalo