LASTU – monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi

LASTU-hanke kokoaa yhteen sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat korkeakoulut ja työelämätoimijat. Hankkeessa luodaan verkosto, joka vahvistaa opetus- ja kasvatusalan ja sote-alan yhteistyötä.

Lapsistrategia ja sote-uudistus korostavat kokonaisvaltaista työotetta ja varhaista tukea, jotta kasvavia terveys- ja hyvinvointieroja voidaan kaventaa ja lasten hyvinvointia lisätä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii lasten kanssa toimivilta ja heidän kouluttajiltaan entistä vahvempaa yhteistyötä ja uudenlaista ammattienvälistä osaamista. Sote-alan koulutus ja tutkimus toteutuvat harvoin sellaisessa yhteistyössä, joka huomioi lisäksi kasvatus- ja opetusalan. Tämä vaikeuttaa yhteisen osaamisen kehittymistä ja palvelujen lapsilähtöistä uudistamista.

Hankkeen tavoitteet

LASTU-hankkeen päätavoitteena on vahvistaa sote-, kasvatus- ja opetusalojen kouluttajien, opiskelijoiden, lasten parissa työskentelevien ja palvelujen kehittäjien yhteistä osaamista ja parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia. Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden perhekeskusten ja vaativan erityisen tuen palvelujen toimijoille helposti saavutettavia koulutussisältöjä. Lisäksi hankkeessa arvioidaan monialaista yhteistyötä soteko-alan korkeakoulutuksessa ja työelämässä.

LASTU-verkosto integroituu osaksi Osaamispuu®-työtä, sekä laajemmin tukemaan jatkuvan oppimisen ohjelmaa ja sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalvelujen uudistumista. Hankkeessa mallinnettava yhteistyöverkosto toimii pilottina kansalliselle verkostolle, joka jatkaa toimintaansa hankekauden jälkeen.

Hanke on käynnistynyt syyskuussa 2021. Hankkeen ideointiwebinaarin (14.4.) perusteella koottiin kuvaa korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden odotuksia ja ajatuksia LASTU-verkostolle.

Tietoa hankkeesta

Toteutus

Hanke koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta:

1. Verkoston rakentaminen

Verkosto kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon korkeakoulut, sote-uudistushankkeet, sairaanhoitopiirit, järjestöjä ja seurakuntia. Verkosto toimii alueilla ja niiden kesken, ja on itseään täydentävä.

Verkosto on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluttajille, sote-uudistushankkeiden toimijoille, valtion, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien lasten palveluja toteuttaville ja kehittäville asiantuntijoille. Hankkeen tuloksista hyötyvät kohderyhmän lisäksi kaikki lasten kanssa työskentelevät sekä sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluopiskelijat ja eri tahoilla toimivat vapaaehtoiset.

2. Monialaisen osaamisen kehittäminen

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusia avoimia koulutussisältöjä lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Materiaalit viedään Osaamispuu-sivustolle, mikä varmistaa synergian aiemman kehittämistyön ja hankkeen välillä. Materiaali myös lisensoidaan avoimena aoe.fi-palveluun. Teemoina on alustavasti:

a) perustaso osaaminen tulevaisuuden perhekeskuksessa
b) erityistaso − erityistä tukea tarvitseva lapsi ja perhe
c) lapsi- ja perhepalvelujen verkostotyön johtaminen

Sisällöt täsmentyvät työelämätoimijoiden kanssa hankkeen kuluessa.

3. Tutkimusyhteistyö

Hankkeessa toimii tutkimukseen keskittyvä teemaryhmä, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä monialaisen osaamisen kehittämisen teemaryhmän  kanssa. ​Tutkimusteemat tarkentuvat hankkeen käynnistyessä.​ LASTU-hanketiimissä ja yliopistoissa meneillään olevaa tutkimusta nivotaan tarkoituksenmukaisesti hankkeeseen.​ Tutkimuksen ja työelämän vuoropuhelun varmistamiseksi suunnitteilla on muun muassa monialaisia symposiumeja korkeakouluille ja työelämätoimijoille sekä opinnäytetyöpankki eri tutkintotasoille.​ Hankkeen verkostomallia arvioidaan keräämällä palautetta osallistujilta ja tutkimalla heidän kokemuksiaan monialaisesta yhteistyöstä.

4. Verkoston vakiinnuttaminen ja tulosten levittäminen

Verkosto on pilotti tulevaisuuden rakenteisiin muotoutuvalle osaamis- ja tutkimusverkostolle. Mallin hyödyntämisestä kansallisesti ja muilla aloilla keskustellaan hankkeen aikana korkeakoulujen, ministeriöiden, OPH:n ja THL:n kanssa. Verkoston jatko turvataan integroimalla se Osaamispuu.fi-työhön, jatkuvan oppimisen uudistukseen, sote-uudistukseen, VIP-verkostoon ja muotoilemalla toiminta osapuolten perustyöhön liittyväksi.

Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti ja tuotettu materiaali jää sekä kohderyhmän, että alojen opiskelijoiden ja kentällä toimivien vapaaehtoisten käyttöön Osaamispuu.fi- ja aoe.fi-alustoille.

Hyödyt

Hankkeessa vahvistetaan soteko-alojen korkeakoulutuksen työelämärelevanssia.  Tuotettavien koulutussisältöjen avulla parannetaan opiskelijoiden valmiuksia työskennellä uudistuvissa palveluissa lapsi- ja perhelähtöisesti. Avoimilla ja helposti saavutettavilla koulutussisällöillä lisätään myös ammattilaisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä vastataan tulevaisuuden lapsi- ja perhepalveluissa (mm. perhekeskus, erityistason palvelut; OT-keskus) tarvittaviin kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien yhteisiin osaamistarpeisiin.

Hankkeessa rakennettava verkosto toimii pilottina pysyvämmälle korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden yhteistyöverkostolle. Tämä takaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssin jatkossakin. Monialaisessa tutkimusyhteistyössä toteutettavat avoimet symposiumit ja opinnäytetyöpankki ovat esimerkkejä käytänteistä, joita voidaan hyödyntää verkostoissa hankkeen päätyttyä. Samalla varmistetaan, että korkeakouluissa tehtävä tutkimus vastaa kentän tietotarpeisiin ja tutkimustietoa saadaan hyödynnettyä työelämässä. Hankkeessa myös arvioidaan monialaisen verkostoyhteistyön käytänteitä ja annetaan toimintasuosituksia vastaavien monialaisten verkostojen hyödynnettäviksi.

Rahoitus ja toteuttajat

Hankkeelle on saatu erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2021–2023.

Hankkeen toteuttajina ovat Turun yliopiston Sote-akatemia ja Itä-Suomen yliopisto.

Turun yliopiston verkkosivuille.Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille.

Verkoston toiminta

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

 

Menneet tapahtumat

Tuotokset ja julkaisut

Liity mukaan verkostoon!

Täyttämällä tämän lyhyen Webropol-lomakkeen voit tilata Lastuviesti-uutiskirjeen, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja tapahtumista. Samalla voit myös ilmoittautua teemaryhmiin, jolloin saat jatkossa kutsuja teemaryhmän tapahtumiin ja toimintaan. Verkostoon liittyminen ei kuitenkaan velvoita osallistumaan hankkeen toimintaan. Lomaketta saa mielellään jakaa eteenpäin!

Tietosuojailmoitus

Aiemmat uutiskirjeet


LASTUn verkkoympäristöön kirjautuminen

 1. Klikkaa osoitteeseen: https://digicampus.fi/course/view.php?id=1937 tai mene osoitteeseen https://digicampus.fi/ ja etsi verkkoympäristö kirjoittamalla hakukenttään “lastu”.
 2. Valitse, miten haluat kirjautua verkkoympäristöön. Huomioithan, että verkkoympäristössä käytävästä viestinnästä ilmoitukset tulevat siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla kirjaudut, ellet vaihda sähköpostiosoitetta DigiCampus-profiilin asetuksista. Kirjautumisvaihtoehdot ovat: HAKA-kirjautuminen, Google-kirjautuminen tai vierailijakirjautuminen.
  • HAKA-kirjautuminen (suositeltava): jos organisaatiosi käyttää HAKA-tunnistautumista (mm. useimmat korkeakoulut), voit käyttää tätä kirjautumisvaihtoehtoa. Etsi organisaatiosi pudotusvalikosta ja kirjaudu omilla organisaatiotunnuksillasi.
  • Google-kirjautuminen (suositeltava): jos organisaatiotasi ei löydy HAKA-kirjautumislistalta, voit kirjautua Google-tunnuksillasi. Muistathan tällöin, että ilmoitukset ja uutiset verkkoympäristössä tulevat gmailiisi, ellet vaihda sähköpostiosoitettasi DC-profiilin asetuksissa!
  • Vierailijakirjautuminen: myös vierailijana pääsee verkkoympäristöön. Tällöin pääset näkemään sisältöjä ja seuraamaan keskusteluja, mutta et voi itse osallistua verkkoympäristön toiminnallisuuksiin etkä saa uutisia tai ilmoituksia sähköpostiisi.
  • Huom! Kirjautumisvaihtoehdoissa A ja B DigiCampus voi pyytää sinua varmentamaan kirjautumisesi sähköpostilinkin kautta. Kirjautuminen vaatii myös käyttöehtojen hyväksymistä.
 3. Jos olet kirjautunut verkkoympäristöön HAKA- tai Google-tunnuksilla, sinun tulee lisätä itsesi LASTUn kurssialueelle. Klikkaa oikean yläkulman ratassymbolista ja valitse “Lisää minut tälle kurssille”. Vahvista liittyminen vielä valitsemalla “Itserekisteröityminen”-otsikon alla oleva sininen “Lisää minut kurssialueelle”-painike.
 4. Hurraa – olet nyt LASTUn verkkoympäristössä! LASTUn verkkoympäristö näkyy nyt omalla DigiCampuksen työpöydälläsi.

Ota yhteyttä!

Miia Tuominen / Turun yliopisto
Jaanet Salminen / Turun yliopisto
Anne Surakka / Itä-Suomen yliopisto

Keskustele ja seuraa sosiaalisessa mediassa:

#lastuhanke #osaamispuu

Twitteriin.Facebookiin.LinkedIniin.Instagramiin.