Grafiikka: puun ympärillä palloja ja Osaamispuun logo.

Tervetuloa Osaamispuuhun!

Vuonna 2019 avattu Osaamispuu on rakentunut Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä kasvattamaan ja vahvistamaan lapsi- ja perhepalveluissa tarvittavaa yksittäisten ammattilaisten ja työyhteisöjen yhteistä osaamista.

Osaamispuu on verkkosivusto, jonne on koottu moduuleiksi opiskelumateriaalia eri aihepiireistä. Sivustolla voi joko tutustua aihealueisiin lyhyesti tai opiskella kokonaisia opintojaksoja.

Tavoitteena on tukea Osaamispuun koulutustarjonnan avulla entistä vaikuttavampien lapsi- ja perhepalveluiden rakentamista ja sitä kautta lasten ja perheiden hyvinvointia.

– Puun kasvattamisen lähtökohtana ovat olleet aidot ja tunnistetut osaamisen kehittämisen tarpeet lapsi- ja perhepalveluissa. Monipuolisuus tarjonnassa ja opiskelun helppous on tärkeää, ja käytännössä kaikki opinnot onkin mahdollista suorittaa verkossa omaan tahtiin, sanoo tutkimuspäällikkö Miia Tuominen Turun yliopistosta.

Osaamispuu kehittyy ja uudistuu toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

– Moduuleja täydennetään ja rakennetaan lisää jatkuvasti, joten Osaamispuussa kannattaa vierailla säännöllisesti. Tietoa uusista sisällöistä kerromme myös Facebook-sivullamme, kertoo suunnittelija Ville Valkonen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutustu koulutustarjontaamme

Seuraa Osaamispuuta Facebookissa