Kaksi lasta kiipeilytelineessä.

Systeemisen työotteen osaamismoduuli auki

Osaamispuuhun on avattu uusi Systeeminen työote -osaamismoduuli, jossa käsitellään systeemisyyttä eri näkökulmista lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenneltäessä.

Systeeminen työote perustuu systeemiseen ajattelutapaan, jossa lapsen tai perheen elämää tarkastellaan kokonaisuutena. Kaikki lapsen elämän osa-alueet ja ihmiset muodostavat systeemin, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi yksilön oirehtimisen nähdään johtuvan elinympäristön vuorovaikutussuhteista, jolloin oireisiin pyritään vaikuttamaan tarkastelemalla koko systeemiä ja sen muutostarpeita. Myös yksilön elämässä mukana olevat aikuiset, kuten koulun tai lastensuojelun ammattilaiset, nähdään osana yksilön systeemiä. Systeemisessä työotteessa lapsen edun ja hyvinvoinnin tukemisen nähdään vaativan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaisilta monialaista yhteistyötä, jotta lapsen ja perheen tilanteesta saadaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys.

Moduuli eroaa muista Osaamispuun moduuleista siten, että yksittäisten osioiden sijaan moduulin kaikki osiot muodostavat yhden oppimiskokonaisuuden. Oppimista ohjaavat reflektoivat pohdintakysymykset. Osaamismoduuli täydentyy muun muassa avoimen yliopiston opintojaksolla sekä moniammatillisuutta käsittelevällä podcastilla vielä alkuvuodesta. Tähän kokonaisuuteen kannattaa kaikkien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevän tutustua!

Tutustu moduuliin tästä.