LASTU-hanke kokoaa yhteen sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat korkeakoulut ja työelämätoimijat

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä 264 000 euron erityisavustuksen hankkeelleen LASTU – monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi. Hankkeessa rakennetaan verkosto kehittämään monialaista koulutusta ja tutkimusta korkeakoulutuksen ja lasten palvelujen uudistumisen tueksi.

Yhteistyö opetus- ja kasvatusalan sekä sote-alan välillä on nykyisellään puutteellista. LASTU-hanke pyrkii vahvistamaan yhteistyötä mallintamalla monialaisen yhteistyön menetelmiä ja rakenteita korkeakouluihin ja työelämään. Hankkeessa hyödynnetään Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston Osaamispuu.fi-koulutusyhteistyötä, jossa vahvistetaan lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien ammattilaisten yhteistä osaamista. LASTU-hanketta koordinoi Turun yliopiston Sote-akatemia ja Itä-Suomen yliopistossa toteutuksesta vastaa Jatkuvan oppimisen keskus.

Hankkeessa rakennetaan korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden kanssa monialainen yhteistyöverkosto, joka kattaa kaikki lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeät alat: sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan. Tavoitteena on vahvistaa alan kouluttajien, opiskelijoiden, lasten parissa työskentelevien ja palvelujen kehittäjien yhteistä osaamista ja parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia. Verkostossa kehitetään helposti saavutettavaa koulutussisältöä ja käynnistetään monitieteistä tutkimusta korkeakoulutuksen ja lasten palvelujen uudistumisen tueksi.

Näin LASTU-hanke vastaa merkittävään yhteiskunnan ja työelämän muutokseen, joka on käynnissä sekä korkeakoulutuksessa että palvelurakenteessa. Lasten palveluissa muutos näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen yhdistävinä rakenteina ja toimintamalleina. Esimerkkejä näistä ovat oppilas- ja opiskelijahuollon sekä oppimisen tuen moniammatillisten ryhmien uudenlaiset toimintatavat.

– Tässä muutoksessa tarvittavaa integraatiota ei kuitenkaan ole systemaattisesti edistetty korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Verkostoyhteistyötä tehdään kyllä sote-alan sisällä, ja useimmiten kullakin korkeakoulusektorilla erikseen, mutta kasvatus- ja opetusalaa ei näissä hankkeissa ole juuri huomioitu. On siis todella hienoa, että saadun rahoituksen avulla pääsemme nyt yhdessä työskentelemään näiden epäkohtien parantamiseksi, kertoo tutkimuspäällikkö Miia Tuominen Turun yliopiston Sote-akatemiasta.

– Hankkeessa rakentuva LASTU-verkosto on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluttajille, sote-uudistushankkeiden toimijoille ja valtion, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien lasten palveluja toteuttaville ja kehittäville asiantuntijoille, kertoo yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta.

Hankkeen tuloksista hyötyvät lisäksi kaikki lasten kanssa työskentelevät sekä sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluopiskelijat ja eri tahoilla toimivat vapaaehtoiset.

Hankkeessa luodaan lähtökohdat pysyvälle toiminnalle. LASTU-verkosto integroituu osaksi Osaamispuu.fi-työtä, sekä laajemmin tukemaan jatkuvan oppimisen ohjelmaa ja sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalvelujen uudistumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi korkeakoulutukseen ja nousevien alojen verkostojen kehittämiseen kaikkiaan yli 11 miljoonaa euroa. Hankkeilla tuetaan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön erikoistumiskoulutuksia, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusien nousevien alojen verkostoja sekä uudistetaan opettajankouluttajien erityisesti digitaalisiin ympäristöihin liittyvää osaamista.

Lisätietoja:

  • Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto, p. 050 3032529, miia.tuominen@utu.fi
  • Ville Valkonen, suunnittelija (Osaamispuu-yhteistyön ja jatkuvan oppimisen koordinointi), Itä-Suomen yliopisto, p. 050 3224174, ville.valkonen@uef.fi
  • Sari Rissanen, dekaani, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 5943774, sari.rissanen@uef.fi

Lue lisää:

www.utu.fi/sote

www.uef.fi/jatkuvaoppiminen