Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -opintokokonaisuus Osaamispuuhun

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuus on nyt uutena sisältönä tarjolla Osaamispuussa. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Opintokokonaisuus on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville, kuten opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.

Opinnot ovat osa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston koulutustarjontaa. Ne on mahdollista suorittaa verkko-opintoina ja suorittaminen kestää vuoden.

Lisätietoja koulutuksesta Opintopolussa.

Infotilaisuus Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista järjestetään Zoomissa 8.9. klo 17.00-18.30. Voit osallistua tilaisuuteen tästä linkistä. (Zoom-linkki)