Lapsi leikkii pöydän ääressä.

Kaikille avoin MOOC-verkko-opintojakso tarjoaa perustietoa lastensuojelusta

Osaamispuu-verkkoalustalla avataan lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille MOOC-verkko-opintojakso lastensuojelusta. Lastensuojelun perusteet: Mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? -opintojakso on kaikille avoin ja maksuton. Opiskelijat voivat saada kurssin suorittamisesta kolme opintopistettä.

Lasten ja nuorten parissa toimitaan laajasti eri ammateissa, joissa havaitaan huolta herättäviä tilanteita ja kysymyksiä siitä, miten lapsia ja perheitä voidaan tukea monitoimijaisesti. Lastensuojelu on tärkeä yhteistyökumppani kouluissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja poliisin työssä, mutta sen roolista ei useinkaan tiedetä riittävästi. Tähän tarpeeseen vastataan Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa verkko-opintojaksossa. Opintojakso aukeaa huhtikuussa lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille suunnatulla Osaamispuu.fi verkkoalustalla.

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? on MOOC (Massive Open Online) opintojakso, jonka materiaalit ja sisällöt ovat vapaasti opiskeltavissa avoimena verkko-opintojaksona. Opintojakso sopii kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat saada tietoa lastensuojelun yhteiskunnallisesta tarkoituksesta ja tehtävästä, eri alojen ammattilaisten yhteisestä toiminnasta, lastensuojelun prosesseista ja lastensuojelulain velvoitteista.

Opintojaksolla voi vahvistaa omaa ammatillista osaamista lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään monitoimijaiseen työotteeseen. Opintojakso tarjoaa käytännön vinkkejä siitä, miten lastensuojelun näkökulmaa voi toteuttaa monitoimijaisissa verkostoissa. Opintojaksolla opitaan myös perusteita lastensuojelulainsäädännön velvoitteista esimerkiksi eri ilmoitusvelvollisuustilanteissa ja sitä, mikä on kunkin toimijan rooli lastensuojelutyön kokonaisuudessa.

Jos opiskelija haluaa opintojaksosta kolmen opintopisteen laajuisen suoritusmerkinnän, hänen tulee kirjautua Turun tai Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tai Turun tai Savonia-ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun ja maksaa opintojaksolle mahdollisesti määritelty maksu.

Mukana olevien yliopistojen ja korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat saada opintojakson osaksi tutkintoaan yliopistojen ja korkeakoulujen omien ohjeistusten mukaisesti.

Tutustu opintojaksoon Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? (Edellyttää ensimmäisellä käyntikerralla kirjautumista HAKA- tai Google-tunnuksilla)

Lisätietoja:
Turun yliopisto; työelämäprofessori Oona Ylönen oona.ylonen@utu.fi
Itä-Suomen yliopisto; yliopistonlehtori Kati Kallinen kati.kallinen@uef.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu; lehtori Tuija Pakarinen tuija.pakarinen@savonia.fi
Turun ammattikorkeakoulu; yliopettaja Eeva Timonen-Kallio eeva.timonen-kallio@turkuamk.fi