Neljä nuorta yhdessä, piirros.

Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetulla uudella opintojaksolla perehdytään nuoren kohtaamiseen

Uusi Nuoren kohtaaminen -MOOC-opintojakso on avattu Osaamispuuhun. Kaikille avoimella verkko-opintojaksolla hyödynnetään tutkitun tiedon lisäksi kokemusasiantuntijoiden ääntä. Opintojakso on toteutettu yhteistyössä Turun yliopiston Sote-akatemian, Turun ammattikorkeakoulun, Tukenasi ry:n, Auta lasta ry:n ja Osallisuuden aika ry:n kanssa.

Suuri osa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisista tekee kohtaamistyötä päivittäin. Kohtaamisen taidot voivat olla avainasemassa asiakkaiden haasteiden ratkeamisessa – ne ovat edellytys esimerkiksi sille, että nuori voi kokea saavansa apua ja tukea erilaisissa ja moninaisissa elämän haasteissa. Hyvät kokemukset voivat johtaa avun saamiseen jo varhaisessa vaiheessa, kun toisen ihmisen aito, empaattinen ja ymmärtäväinen kohtaaminen herättää toivoa ja luottamusta ammattilaisiin.

Turun yliopiston Sote-akatemian, Turun ammattikorkeakoulun, Tukenasi ry:n, Auta lasta ry:n ja Osallisuuden aika ry:n kanssa yhteistyössä toteutetulla verkko-opintojaksolla perehdytään siihen, millaista on hyvä tai huono kohtaaminen nuoren kanssa ja miten kohtaamistilanteeseen voi itse ammattilaisena vaikuttaa.

Opintojaksolla käsitellään kohtaamista ammattitaitona muun muassa luottamuksen rakentumisen ja lapsen oikeuksien näkökulmista. Suuri osa opintojakson materiaaleista on nuorten itsensä tuottamia. Näin heidän äänensä ja kokemuksensa pääsevät esille.

– Erilaisilla järjestöillä on palvelujen asiakkaina olleiden nuorten kautta valtavasti arvokasta tietoa siitä, miten nuoria kohdataan, miten palveluja voi parantaa ja millaisella kohtaamisella avun saamista ja vastaanottamista voi edesauttaa. Meidän tulisi hyödyntää tätä tietoa enemmän korkeakoulutuksessa. Yhteistyö järjestöjen kanssa koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on win-win-tilanne, kertoo opintojaksoa rakennettaessa Turun yliopistossa työskennellyt ja sittemmin Turun ammattikorkeakouluun siirtynyt opettaja Outi Linnossuo.

Opintojakson pedagoginen toteutus on tehty yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoista koostuvan projektityöryhmän kanssa.

– Opiskelijat rakensivat käytössämme olevista materiaaleista MOOCiin rungon ja taikoivat lähdekirjallisuuden oppimistehtäviksi. Tässä on siis tehty yhteistyötä moneenkin suuntaan, jatkaa Linnossuo.

Nuoren kohtaaminen -opintojakso avautui tiistaina 15.2.2022. Opintojakson materiaalit ovat kaikille saatavilla DigiCampus-alustalla. Opintojakso on Sote-akatemian tarjonnassa Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa vuoden ympäri ja yhden opintopisteen suorituksen saa myös Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät DigiCampuksen alustalta. Opintojakso sijoittuu Osaamispuun tarjonnassa Lasten ja nuorten hyvinvointi -osaamismoduulin alle.

Lue Sote-akatemian Dialogiblogista Tukenasi ry:n kokemusasiantuntijoiden blogikirjoitus, jossa he kertovat kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä koulutuksessa.

Tutustu Nuoren kohtaaminen -verkko-opintojaksoon!

Kuva: Viivi Ekebom