Miksi osaamispuu on olemassa?

Kohti vaikuttavampia lapsi- ja perhepalveluja yhteistä osaamista vahvistaen

Tarvitsemme kaikkien sivistys- ja sote-alan ammattilaisten osaamista ja jatkuvaa oppimista lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Meidän, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen, tavoite on olla mukana rakentamassa Suomeen entistä paremmat lapsi- ja perhepalvelut. Tätä varten olemme luoneet Osaamispuun, joka vahvistaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien sivistys- ja sote-alan ammattilaisten yhteistä osaamista. Yhteinen osaaminen todentuu parhaimmillaan aitona monitoimijaisena yhteistyönä, lasten ja perheiden osallistamisena heitä koskevia asioita käsiteltäessä sekä lasten oikeuksien toteutumisena.

Muuttuvat työelämän tarpeet ja uudet työelämän roolit vaativat jatkuvaa oppimista, oman ja työyhteisön osaamisen päivittämistä. Osaamispuun itseopiskelumateriaali ja jatkuvan oppimisen koulutustarjonta kokoaa yhteen lapsi- ja perhepalveluissa tarvittavaa osaamista.

Miten sinä vahvistat osaamistasi?