Tarinamme

Turun yliopiston Sote-akatemia ja Itä-Suomen yliopisto saivat marraskuussa 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Yliopistojemme osaamisprofiilien ja strategioiden mukaisesti valitsimme yhteiseksi tehtäväksemme lapsi- ja perhepalveluissa tarvittavan osaamisen vahvistamisen.

Näimme tärkeänä sen, että koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä voimme tukea kansallista lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä ja lapsistrategian valmistelua. Päätimme koota yhteen yliopistojemme monialaisen asiantuntemuksen. Pyysimme mukaan myös alueidemme ammattikorkeakoulut sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimijat. Meitä ohjasi jaettu ymmärrys siitä, että lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi edellyttää tieteiden ja ammattien rajat ylittävää, yhteistä osaamista.

Asetimme tavoitteeksemme avoimen koulutusalustan luomisen, joka tarjoaisi aihealueittain osaamismoduuleiksi koottuja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia kaikille lapsi- ja perhepalveluissa toimiville. Tunnistimme tärkeäksi myös sen, että alustan tulisi palvella sekä yksittäisen toimijan osaamistarpeita että työnantajia henkilöstön osaamisen johtamisessa.  Syntyi Osaamispuu®!

Osaamispuu® kasvaa jatkuvasti ja sitä elinvoimaisempana mitä useampi lapsi- ja perhepalveluissa toimiva sen oksiston suojaan hakeutuu.

Tervetuloa mukaan yhteiseen kasvuun!

Sari Rissanen, dekaani, Itä-Suomen yliopisto
Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto, Sote-akatemia