Kehitä osaamista avoimesti verkossa

Monimuotoiset perheet

Suomalaisista perheistä noin joka kolmas on monimuotoinen, ja jokainen lasten ja nuorten kanssa työskentelevä kohtaa työssään monimuotoisia perheitä. Perheiden kohtaamisella sekä luottamuksen rakentamisella on ratkaiseva merkitys siinä, kokevatko perheet saavansa tarvitsemaansa apua. 

Katso video:

Videon katsottuasi pohdi itsenäisesti tai – jos mahdollista – keskustele yhdessä muiden kanssa

  • Mitkä asiat ovat videon perusteella hyvän kohtaamisen esteitä?
  • Miten voitte purkaa näitä esteitä toimiessanne perheiden kanssa?

 

Voit syventää osaamistasi lisää perehtymällä seuraaviin lähteisiin:

 

SISÄLTÖ: Monimuotoiset perheet -verkosto

PEDAGOGINEN TOTEUTUS OSAAMISPUUSSA: Turun yliopiston Sote-akatemia, Monimuotoiset perheet -verkosto

TUOTANTO: Monimuotoiset perheet -verkosto, Turun yliopiston Sote-akatemia

 

Sateenkaariperheet

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan perheitä, joissa ainakin yksi vanhempi kokee kuuluvansa seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Sateenkaariperheiden perhemuodot ovat moninaisia, ja myös vanhemmuus voi toteutua usealla eri tavalla.

Perehdy aiheeseen katsomalla videot.

Katsottuasi videot pohdi seuraavia asioita:

  • Miten videot muuttivat käsitystäsi sateenkaariperheistä? Mitä uusia käsitteitä opit?
  • Mitä asioita olisi hyvä ottaa huomioon sateenkaariperheiden kohtaamisissa?

 

Voit syventää osaamistasi tutustumalla seuraaviin lähteisiin:

 

SISÄLTÖ: Sateenkaariperheet ry

PEDAGOGINEN TOTEUTUS OSAAMISPUUSSA: Anniina Eklöf (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Sateenkaariperheet ry, Turun yliopiston Sote-akatemia, Monimuotoiset perheet -verkosto

Murrosikäisen vanhemmus

Mitä ovat erilaiset kasvatustyylit ja -käytänteet? Miten rajoittaminen ja erityisesti palkitseminen vaikuttavat nuoren motivoitumiseen? Mitä on riittävän hyvä vanhemmuus ja mistä vanhemmuuteen voi saada tukea?

Perehdy aiheeseen blogissa

Murrosikäisen vanhemmuus – Helpommin sanottu kuin tehty!

Tekstin luettuasi pohdi, miten voit omassa työssäsi tukea perheitä erityisesti kasvatuskäytänteiden ja riittävän hyvän vanhemmuuden näkökulmasta. Entä miten perheiden palveluja voisi näistä näkökulmista kehittää? 

Voit syventää osaamistasi aiheesta tutustumalla blogin yhteyteen koottuihin lähdemateriaaleihin.

SISÄLTÖ: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia