Innostu ja opi aiheesta

Animaatiossa käytetyt lähteet

Voit hyödyntää animaatiota monitoimijaisen osaamisen kehittämisessä

 • Edistämään itsenäistä pohdintaa
 • Motivoimaan oman ammattitaidon kehittämistä
 • Ajattelun ja ideoinnin herättelijänä sekä keskustelun pohjaksi työpaikkakokouksessa tai kehittämispäivässä

 

SISÄLTÖ:  Hanna Mäkelä ja Johanna Wiisak (TtM-opiskelijat, Turun yliopisto), Miia Tuominen ja Jaanet Salminen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

 

Lapsi- ja perhepalveluiden toimijat

Lapsi- ja perhepalvelut ovat kokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja hyvinvointia ja terveyttä sekä oppimista, kasvua ja kehitystä edistäviä sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluja. Palvelujen kokonaisuus muodostuu kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden palveluista ja toiminnoista.

On tärkeää, että koko lapsi- ja perhepalvelujen kenttä tunnistaa laajassa verkostossa toimivat tahot sekä heidän roolinsa lasten, nuorten ja perheiden elämässä. Eri alojen ammattilaisten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään lapset, nuoret ja perheet osallistaen. Näin mahdollistetaan lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopiva tuki mahdollisimman nopeasti ja joustavasti.

Alla olevaan kuvaan olemme koonneet esittelyjä eri lapsi- ja perhepalveluissa toimivista tahoista ja työntekijöistä. Klikkaa välkkyviä kuvakkeita avataksesi lisätietoa. Kuvan alla voit myös nähdä listan kaikista kuvaan upotetuista toimijoista.

 • Aineenopettaja
 • Ensikodin työntekijä
 • Erityisavustaja
 • Erityisopettaja
 • Fysioterapeutti
 • Kätilö
 • Koulukuraattori
 • Koulunkäynninohjaaja
 • Lastenhoitaja (päiväkoti)
 • Lastenlääkäri
 • Lastenohjaaja (seurakunta)
 • Lastenvalvoja
 • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
 • Lasten ja nuorten päihdetyöntekijä
 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
 • Lastenpsykiatri
 • Lastensuojeluyksikön ohjaaja
 • Luokanopettaja
 • Nuorisotyöntekijä (sijaishuollon yksikkö)
 • Ohjaaja (lasten ja nuorten intensiivihoito)
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Perhesosiaalityöntekijä
 • Perheneuvoja
 • Psykologi
 • Puheterapeutti
 • Terveydenhoitaja
 • Toimintaterapeutti
 • Urheiluvalmentaja
 • Varhaiskasvatuksen opettaja

 

SISÄLTÖ: ks. Thinglink

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Petra Heikkinen ja Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia