Kehitä osaamista avoimesti verkossa

Grafiikka: puun ympärillä aikuisia ja lapsia keräämässä palloja.

MOOC Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

 

Avoin opintojakso verkossa (MOOC) Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? (3 op) on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti sinulle joka työskentelet ammatissa tai opiskelet alalla, jossa kohtaat tai tulet kohtaamaan lapsia ja perheitä.

Opintojakso on tutustuttavissa ja suoritettavissa DigiCampus-alustalla.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon, Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tai Savonia ammattikorkeakoulun avoimeen korkeakouluun (Turun ammattikorkeakoulun avoimessa korkeakoulussa suorittaminen tulossa) sekä maksaa opintojaksolle määritelty maksu. Avoin yliopisto tai korkeakoulu myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työssä. Opiskelija

  • Tunnistaa lastensuojelutehtävän perusteet ja monitoimijaisen suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla
  • Osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä
  • Tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia
  • Tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä

Sisältö

  • Lastensuojelun perusteet: jäsennys perus- ja erityisentason tuen palveluista, lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä ja lastensuojelun määritelmistä
  • Lastensuojelulainsäädännön lähtökohdat: monitoimijaista yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö, lastensuojelunlain velvoitteet puheeksi ottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa
  • Ilmoitusvelvollisuus: lastensuojeluilmoitus, sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus ja yhteydenotto, ennakollinen lastensuojeluilmoitus, poliisille tehtävä ilmoitus
  • Lastensuojelun prosessit: lastensuojelutarpeen selvittäminen, avohuolto, kiireelliset tilanteet lastensuojelussa, huostaanotto, sijaishuolto, jälkihuolto
  • Monitoimijainen yhteistyö: monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla, oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa

Suoritustavat

Opintojakson materiaaliin tutustuminen ja sisältöjen tunteminen. Opintojaksosuorituksen saaminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta DigiCampus-alustalla tehtävästä monivalintatentistä

Arviointi hyväksytty/hylätty