Innostu ja opi aiheesta

Lastensuojelulain mukaisen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Ehkäisevä lastensuojelu on jokaisen lasten, nuorten tai lapsiperheiden kanssa työskentelevän tehtävä.

Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa pyritään kannattelemaan, korjaamaan ja vahvistamaan lapsen ja perheen elämäntilanteita. Lapsen edun toteutuminen vaatii lapsen ja perheen ympärillä olevien ammattilaisten monitoimijaista yhteistyötä  – yhteisellä dialogilla ja monitoimijaisella työotteella vahvistetaan lapsen ja perheen elämänlaatua ja ratkaistaan vaativiakin tilanteita. Monitoimijaisen lastensuojelun keskiössä on lapsi, hänen perheensä ja läheisverkosto. Samalla lapsen ja perheen kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on velvollisuus ja oikeus edistää työssään lapsen edun, osallisuuden ja turvallisuuden periaatteita monitoimijaisesti.

 

Videota katsoessasi pohdi,

  • millaisia käsityksiä minulla on lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta?
  • mitä haluaisin oppia lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta?

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja aiheesta yleisesti kiinnostuneiden ei tarvitse jäädä yksin lastensuojeluun liittyvien kysymysten kohdalla. Siksi kaikilla on mahdollisuus tutustua lastensuojelun perusteisiin MOOC-opintojaksolla.

 

 

Voit syventää tietoasi sosiaalityöstä ja lastensuojelun sosiaalityöstä katsomalla Turun yliopiston työelämäprofessori Oona Ylösen luennon ”Lastensuojelun sosiaalityön äärellä”. Lisätietoa aiheesta löydät myös esimerkiksi Lastensuojelun käsikirjasta.

Materiaaleihin tutustuessa pohdi,

  • miten lastensuojelu liittyy lapsen oikeuksiin ja miten lapsen osallisuus mahdollistetaan lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa?
  • millaisia merkityksiä riittävillä peruspalveluilla ja varhaiselle tuella on lastensuojelulle?
  • milloin tarvitaan lastensuojelulain mukaista lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ja mitä tarkoitetaan sillä, että lasten suojelu on kaikkien ammattilaisten tehtävä?

 

SISÄLTÖ: Elina Laine, Veera Niemi ja Oona Ylönen (Turun yliopisto)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia