Kehitä osaamista avoimesti verkossa

Lasten ja nuorten yksinäisyys

Onko yksinäisyys yksin olemista, yksinäisyyden kokemista vai läheisten puutetta? Miten lasten ja nuorten yksinäisyys eroaa toisistaan?

Perehdy aiheeseen blogissa.

Yksin vai yksinäinen? – Lasten ja nuorten yksinäisyys

Tekstin luettuasi pohdi, millä tavoin tunnistat omassa työssäsi yksinäisyyttä ja miten sitä voi ottaa puheeksi. Entä minkälaisia palveluja tai toimenpiteitä työskentelyalueellasi tulisi kehittää yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi? 

Voit syventää osaamistasi aiheesta tutustumalla blogin yhteyteen koottuihin lähdemateriaaleihin.

SISÄLTÖ: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Miten tukea lasta, kun vanhempi sairastaa syöpää?

Miten vanhemman sairastuminen voi vaikuttaa lapseen? Mitkä asiat suojaavat lasta? Mitä lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten tulisi huomioida?

Perehdy aiheeseen lukemalla materiaali:

Miten tukea lasta, kun vanhempi sairastaa syöpää?

Materiaalin luettuasi:

  • Pohdi kohtaamisia vanhempien kanssa. Millä tavoin voit omalta osaltasi edesauttaa avoimen ja luottamuksellisen keskusteluyhteyden syntymistä?
  • Mieti oman työsi arkisia tilanteita. Millä käytännön tavoilla voit auttaa lasta selviämään päivästä paremmin?
  • Millaista lisätietoja tai käytännön keinoja tarvitset pystyäksesi tukemaan lasta silloin, kun vanhempi sairastaa syöpää? Mistä voit saada vastauksia kysymyksiisi?

Voit syventää osaamistasi tutustumalla seuraaviin lähteisiin:

 

SISÄLTÖ: Pohjois-Savon syöpäyhdistys ja Pirkanmaan syöpäyhdistys

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia ja Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

Lapsen suru

Mitä erityistä on lapsen surussa? Miten lapsi ymmärtää kuoleman? Miten lasta voi tukea surussa?

Perehdy aiheeseen podcastissa.

Podcastin kuunneltuasi pohdi:

  • Miksi lapsen surusta on tärkeää puhua?
  • Miten lapsen suru eroaa aikuisen surusta?
  • Millaisia erilaisia tunteita lapsen surun taakse voi piiloutua?
  • Miten kuoleman kokenutta lasta voi tukea?
  • Mistä tietää, milloin lapsi tarvitsee ammattilaisen apua?
  • Miten ammattilainen voi huomioida koko perhettä?

 

Voit syventää osaamistasi tutustumalla Surevan kohtaaminen -hankkeen sivuilla olevaan lapsen ja nuoren surua käsittelevään osioon sekä seuraaviin lähteisiin:

 

SISÄLTÖ: Anne Viitala (Surevan kohtaaminen -hanke), Sirpa Mynttinen (Suomen nuoret lesket ry), Susanna Uittomäki (KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry)

TEKNINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia