Suorita avoimen yliopiston opintoja

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, 25 op

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, 25 op

Perusopinnot suoritettuasi osaat:

  • selittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet, toimijat, rakenteet, sääntelyn ja kulttuurin
  • selittää ja arvioida kokonaisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen
  • toteuttaa ja soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita
  • kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25op, sisältää seuraavat opintojaksot: