Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Vaikuttavuus, 3 op

Vaikuttavuuden MOOC-opintojakso tarjoaa perusteet vaikuttavuustematiikkaan ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, määritelmiin ja kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin. MOOC-opintojaksolla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi opintojaksolla esitellään eri tieteenalojen vaikuttavuustemaattisia lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Opintojaksolla käsitellään myös sitä, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän ja opintopisteet (3 op), sinun tulee ilmoittautua Avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon, ja maksaa opintomaksu (12 €/opintopiste). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen opintosuoritus kirjataan opintotietojärjestelmään. Sen jälkeen voit pyytää Avoimesta yliopistosta virallisen opintosuoritusotteen. Katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.