Innostu ja opi aiheesta

Mitä vaikuttavuustieto on ja missä tilanteissa sitä tarvitaan? Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa, joten mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä.

  • Pohdi mitä monitieteellinen vaikuttavuusperusteinen lähestymistapa tarkoittaa lapsi- ja perhepalveluiden kontekstissa?
  • Pohdi miten lapsi- ja perhepalveluiden vaikuttavuutta tulisi arvioida ja seurata sekä mitkä ovat tiedon mahdolliset kriittiset näkökulmat?
  • Pohdi miten lapsi- ja perhepalveluihin liittyvää päätöksentekoa tulisi kehittää hyödyntäen vaikuttavuustietoa ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia?

Lisätietoa vaikuttavauudesta löydät myös Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden talosta.