Suorita avoimen yliopiston opintoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (LAPE), 5 op

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (LAPE), 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta.  Lisäksi opiskelija oppii tulkitsemaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä sekä tunnistamaan taloudellisen ohjauksen rooli palvelujärjestelmässä. Opintojaksolla luodaan katsaus sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalojen yhdyspintoihin ja toimintamalleihin kuten perhekeskuksiin. Opintojaksolla lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet saavat valmiuksia jäsentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet, 5 op

Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan johtamisen peruskäsitteet ja johtamisteoreettisia suuntauksia sekä hyödyntämään niitä johtamisen analysoinnissa. Opiskelija oppii tunnistamaan moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa sekä oppii soveltamaan niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Opiskelija oppii soveltamaan johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.