Opintojen ohjaus

Miten Osaamispuussa opiskellaan?

Osaamispuussa opiskelu kannattaa aloittaa etusivulta tutustumalla tai suorittamalla avoin verkkokurssi (MOOC) ”Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet”.

Osaamismoduulit” osiosta löydät Osaamispuun eri kokonaisuuksiin kootun koulutustarjonnan. Voit valita vapaasti opiskeltavaksesi itseäsi eniten kiinnostavan moduulin tai sen osan. Moduulien osioita ei tarvitse opiskella järjestyksessä, mutta se helpottaa ja tukee aihepiirin kokonaisuuden hahmottamista.

Moduulit sisältävät kolme tai neljä osiota. Osioon Innostu ja opi aiheesta on koottu itseopiskelumateriaalia itsenäisesti (yksin tai ryhmässä) tutustuttavaksi ja pohdittavaksi. Opiskele opintojakso -osio sisältää avoimen  verkkokurssin (MOOC), jonka suoritettuasi voit halutessasi hakea siitä itsellesi virallisen opintopisteytetyn opintosuorituksen (ks. tarkemmat ohjeet verkkokurssin yhteydestä). Osioon Suorita avoimen korkeakoulun opintoja on koostettu moduulin aihepiirin liittyviä avointen korkeakoulujen opintojaksoja. Neljännessä osiossa Jatka opiskelua on tietoa sinulle, joka haluat jatkaa aihepiirin opiskelua tutkintokoulutuksessa tai erikoistumiskoulutuksessa.

Pysy kuulolla, sillä osaamismoduulit täydentyvät ja niitä julkaistaan lisää!

Millaista osaamista Osaamispuu kasvattaa?

Osaamispuuhun on koottu helposti saavutettaviksi kokonaisuuksiksi lasten ja perheiden kanssa toimivien yhteistä osaamista kasvattavaa

  • itseopiskelumateriaalia
  • avoimia verkkokursseja (MOOC)
  • avointen yliopistojen tarjontaa
  • tietoa tutkintoon johtavista koulutuksista ja erikoistumiskoulutuksista

Osaamiskokonaisuuksien eli moduulien rakentamisen lähtökohtana on ollut lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa ja lapsistrategian valmistelutyössä tunnistetut osaamisen kehittämistarpeet.

Osaamispuu on työn alla ja sen sisällöt ja koulutustarjonta kasvavat jatkuvasti. Tavoitteemme on, että Osaamispuu vahvistaa vaikuttavampien lapsi- ja perhepalveluiden rakentamista ja kasvattaa niin yksittäisten henkilöiden kuin kokonaisten työyhteisöjen yhteistä osaamista monipuolisella tarjonnallaan.

Millaista osaamista Sinä toivoisit Osaamispuun kasvattavan? Katso lisää Kehitä kanssamme-sivulta ja ota yhteyttä!